Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zielone-domy.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.zielone-domy.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Junior Daniel Walczak Radosław Walczak

Os. Borek 8d/2

64-510 Wronki

Nip: 787-18-10-616
3. Adres do korespondencji: 

Junior Daniel Walczak Radosław Walczak

Os. Borek 8d/2

64-510 Wronki

tel. : +48 606 256 752 e-mail: sklep@zielone-domy.com.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.zielone-domy.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. REGULAMI

1 Sprzedającym jest JUNIOR DANIEL WALCZAK RADOSLAW WALCZAK 64-510 WRONKI OS. BOREK 8D/2,
NIP: 787-18-10-616,
Konto PLN – PKO BP O/CZARNKÓW – 28 1020 3844 0000 1302 0009 1538
Telefon +48 606 256 752
Adres e-mailowy

daniel@zielone-domy.com.pl
sklep@zielone-domy.com.pl
W dalszej części regulaminu w odniesieniu:
- do firmy używa się nazwy - JUNIOR
- do serwisu internetowego www.zielone-domy.com.pl używa się nazwy - JUNIOR

2 Kupującym jest zarejestrowany użytkownik w systemie JUNIOR. W dalszej części regulaminu w odniesieniu do Kupującego używa się alternatywnie następujących określeń: KLIENT, ZAMAWIAJĄCY, UŻYTKOWNIK, KUPUJĄCY.

3 Zmówienie w JUNIOR można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.zielone-domy.com.pl.

4 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania JUNIOR można kierować na adres siedziby JUNIOR oraz pod adres e-mail sklep@zielone-domy.com.pl.

5 Hurtownia internetowa - JUNIOR prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę - http://www.zielone-domy.com.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - sklep@zielone-domy.com.pl i Tele+48 606 256 752.

6 Warunkiem realizacji zamówienia jest: - Założenie konta KLIENTA w JUNIOR, - Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie JUNIOR lub podanie niezbędnych informacji Doradcy Handlowemu.

7 UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

8 UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

9 JUNIOR  zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych w terminie 1 roku od ostatniej aktualizacji, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.

10 Rejestracja (założenie konta) w JUNIOR  jest równoważna z udzieleniem zgody na przesyłanie osobom i firmom informacji reklamowych, a także innych w postaci poczty elektronicznej - email.

11 Rejestracja UŻYTKOWNIKA - KLIENTA w serwisie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę JUNIOR danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz. U.N 133 poz. 883.

12 JUNIOR przetwarza dane zarejestrowanych użytkowników w celach niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, a także w celach marketingowych. Dane te są wprowadzane do bazy danych i przeznaczone wyłącznie dla firmy JUNIOR.

13 UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich zmiany. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu JUNIOR jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz loginu i hasła przydzielonego UŻYTKOWNIKOWI.

14 Domaganie się usunięcia danych z systemu JUNIOR jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się UZYTKOWNIKA z systemu serwisu.

15 Rejestracja w JUNIOR oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

16 Wszelkie uzgodnienia warunków transakcji będą odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obowiązujące adresy do korespondencji elektronicznej to: - w przypadku KLIENTA - adres wskazany przez KLIENTA podczas rejestracji w JUNIOR - w przypadku JUNIOR - sklep@zielone-domy.com.pl.

17 Zamawianie towaru określa warunki, takie jak: asortyment, ilość, oczekiwany termin i miejsce dostawy oraz nazwę ZAMAWIAJĄCEGO. Tryb realizacji zamówienia po wyborze w czasie konstruowania zamówienia, opcji zapytanie ofertowe lub zapytanie indywidualne, nie powoduje wysyłki materiałów.

18 KLIENT zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

19 Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych.

20 JUNIOR może zwrócić się do KLIENTA o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.

21 Samo wprowadzenie do koszyka wybranego towaru w JUNIOR nie jest równoznaczne z jego zakupem.

22 Zdjęcia znajdujące się w opisach produktów nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Pomimo starań o precyzyjne obrazowanie i dokładne przekazywanie informacji prze JUNIOR zadaniem zdjęć jest jedynie ogólne orientowanie KLIENTA co do niektórych cech produktu. Z tego też powodu, różnica obrazu oryginalnego dostarczonego towaru i zdjęcia zamieszczonego w JUNIOR nie może stanowić o zakwalifikowaniu przez kupującego towaru jako niezgodnego z zamówieniem.

23 Wszystkie ceny prezentowane w JUNIOR podane są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na stronach poszczególnych produktów dostępna jest również informacja odnośnie poziomu cen netto. W ramach JUNIOR

24 Ceny podane w serwisie mogą w ramach transakcji ulec obniżeniu na skutek dodatkowo udzielonego rabatu.

25 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na fakturze pro forma przesłanej na adres poczty elektronicznej KLIENTA. Faktura pro forma zawiera informację nt cen jednostkowych towarów oraz całkowitą cenę transakcji uwzględniającą również koszt transportu towaru do KLIENTA.

26 Wszystkie promocje i wyprzedaże działające w obrębie JUNIOR są ważne do wyczerpania zapasów magazynowych JUNIOR.

27 KLIENT nie może rościć pretensji do realizacji zamówienia w każdej, pełnej zamówionej ilości w cenach promocyjnych. Takie zamówienia realizowane są w całości lub części zależnie od ilości materiałów zgromadzonych w magazynach firmy JUNIOR.

28 Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym,  za pobraniem lub gotówką: - przedpłata na konto - następuje na podstawie przesłanej mailem faktury pro forma, - płatne przy odbiorze, za pobraniem, za zaliczeniem pocztowym - kurierowi, przewoźnikowi.

29 Zaproponowana przez KLIENTA forma zapłaty wymaga akceptacji JUNIOR

30 W przypadku płatności przelewem, towar jest pakowany i wysyłany do KLIENTA po zaksięgowaniu wpłaty od KLIENTA na koncie firmy JUNIOR.

31 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, dostaw kompletowanych na specjalne zamówienie, JUNIOR zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

32 O propozycji terminu realizacji zamówienia, KLIENT jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej. Ostateczne uzgodnienie dotyczące terminu dostawy dokonuje się za pośrednictwem poczty internetowej, po zaakceptowaniu przez KLIENTA zaproponowanego przez JUNIOR terminu dostawy.

33 JUNIOR zastrzega sobie prawo uzgodnienia z KLIENTEM nowego terminu realizacji w przypadkach zawinionych przez dostawców JUNIOR lub firmy transportowe dostarczające towar.

34 JUNIOR zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku akceptacji terminu dostawy ze strony KLIENTA lub zaprzestania korespondencji nt terminu dostawy na dłużej niż 7 dni.

35 JUNIOR nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

36 Dostawa jest organizowana w sposób wybrany przez ZAMAWIAJĄCEGO w procesie konstruowania zamówienia. Przy wybraniu opcji - transport optymalny - warunki dostawy ustalane są przez doradcę handlowego JUNIOR, po kontakcie z ZAMAWIAJĄCYM w ciągu 48 godzin / dni roboczych /.

37 JUNIOR realizuje dostawy za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych lub transportem własnym. Po uzgodnieniu miejsca odbioru możliwy jest odbiór towaru osobiście przez KLIENTA lub wskazaną przez niego firmę transportową.

38 Ostateczny i obowiązujący koszt wysyłki ustala JUNIOR. Informację o poziomie kosztu dostawy towaru do KLIENTA, każdorazowo przekazujemy za pośrednictwem poczty internetowej, przed dostawą , przy ustaleniem ostatecznych warunków finansowych w postaci faktury pro forma.

39 Informację o darmowym transporcie z powodu odpowiednio dużej ilości zamówionego przez KLIENTA towaru każdorazowo przekazujemy za pośrednictwem poczty internetowej.

40 Do całkowitej ceny transakcji, w przypadkach określonych przez dostawców JUNIOR, może zostać doliczona cena za paletę, inne opakowanie lub kaucja za opakowanie zwrotne. Informację o poziomie kosztu palet lub opakowań płatnych, każdorazowo przekazujemy za pośrednictwem poczty internetowej, przed dostawą , przy ustaleniu ostatecznych warunków finansowych w postaci faktury pro forma.

41 Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

42 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która do Kupującego jest wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru.

43 Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez KLIENTA na liście przewozowym przesyłki

44 KLIENT odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór KUPUJĄCY uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

45 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.

46 Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym KLIENT, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

47 Wszystkie towary zakupione w JUNIOR są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek objęte gwarancją producenta.

48 Reklamacje przyjmuje JUNIOR Dział Obsługi Klienta, tel.: +48 606 256 752, e-mail sklep@zielone-domy.com.pl po spełnieniu przez KLIENTA reklamującego towar warunków opisanych w niniejszym regulaminie

49 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby JUNIOR. Warunkiem zwrotu jest nienaruszony stan towaru oraz nieuszkodzone opakowanie . W przeciwnym przypadku JUNIOR zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów nowego opakowania towaru, dodatkowo kosztów ponownego pakowania towaru.

50 Na ODSTĘPUJĄCYM od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do siedziby JUNIOR w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi ODSTĘPUJĄCY. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez ODSTĘPUJĄCEGO (KUPUJĄCEGO) konto bankowe w terminie do 14 dni.

51 JUNIOR ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. KLIENT traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

52 W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, na adres siedziby firmy JUNIOR. W tym celu prosimy skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

53 Określając sposób realizacji zobowiązań JUNIOR, KLIENT ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, KLIENT ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

54 JUNIOR ustosunkuje się do żądań KLIENTA w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni JUNIOR nie ustosunkuje się do żądań KLIENTA, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

55 Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, KLIENT ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach JUNIOR, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do JUNIOR. Jeżeli nie będzie to możliwe, JUNIOR zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w JUNIOR towar o podobnych parametrach.

56 W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań KLIENTA wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi KLIENT.

57 Zespół JUNIOR dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w serwisie JUNIOR produktów były zgodne z rzeczywistością. Dane techniczne podawane są na podstawie informacji zaczerpniętych z materiałów informacyjnych i promocyjnych producentów materiałów i urządzeń. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej jednak, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane w serwisie JUNIOR w dniu złożenia przez KLIENTA zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

58 JUNIOR nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

59 Oferta prezentowana w serwisie JUNIOR nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

60 W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa.

61 W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie UZYTKOWNIKOM odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach JUNIOR.

62 Forma opisu produktów i forma ich zdjęć pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy JUNIOR.

63 Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

64 W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd w SZAMOTUŁACH.

65 JUNIOR nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

66 UZYTKOWNIK - KLIENT odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.

67 JUNIOR nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji